You are here

SOLICITARE OFERTĂ TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

 

Solicităm oferta financiară de lucrari pentru obiectivul „Reabilitare sediu primarie, construire grup sanitar si realizare imprejmuire in comuna Marculesti, Jud. Ialomita” -  etapa II – Construire grupuri sanitare, conform documentatiei anexate.