Bine ați venit

pe website-ul oficial al comunei Mărculești, județul Ialomița
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________

MĂSURI DE PREVENŢIE CORONAVIRUS  COVID - 19

       Relaţionarea cu Primăria comunei Mărculeşti se va realiza, pe cât posibil, prin telefon, fax, poştă electronică.

       Interzicerea accesului persoanelor din afara instituţiei în birourile instituţiei. Relaţiile cu acestea se face cu personalul instituţiei pe holul primăriei, la intrarea în instituţie.

       Se va asigura la intrarea în primărie dotarea cu substanţe dezinfectante, pentru igienizarea mâinilor de către potenţialii vizitatori.

       În sediul Primăriei comunei Mărculeşti se va permite accesul un număr maxim de 2 (două) persoane care vor staționa pe holul instituției.

       Personalul din cadrul Primăriei comunei Mărculeşti care intră în contact direct cu publicul va identifica dintre persoanele care se adresează acestora pentru soluționarea diferitelor probleme pe cele care au efectuat deplasări în afara țării.

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 

Categoriile de informații publice

Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

 

Titlul proiectului:

„E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN JUDEŢUL IALOMIŢA“

Cod SMIS - CSNR 48411

 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate
de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României