Bine ați venit

pe website-ul oficial al comunei Mărculești, județul Ialomița
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MĂSURI DE PREVENŢIE CORONAVIRUS  COVID - 19

       Relaţionarea cu Primăria comunei Mărculeşti se va realiza, pe cât posibil, prin telefon, fax, poştă electronică.

       Interzicerea accesului persoanelor din afara instituţiei în birourile instituţiei. Relaţiile cu acestea se face cu personalul instituţiei pe holul primăriei, la intrarea în instituţie.

       Se va asigura la intrarea în primărie dotarea cu substanţe dezinfectante, pentru igienizarea mâinilor de către potenţialii vizitatori.

       În sediul Primăriei comunei Mărculeşti se va permite accesul un număr maxim de 2 (două) persoane care vor staționa pe holul instituției.

       Personalul din cadrul Primăriei comunei Mărculeşti care intră în contact direct cu publicul va identifica dintre persoanele care se adresează acestora pentru soluționarea diferitelor probleme pe cele care au efectuat deplasări în afara țării.

 

 


 
Anunt de interes public
Informarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari ai măsurilor compensatorii din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
 
       Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vine în sprijinul fermierilor, beneficiari sau potențiali beneficiari ai acestor măsuri, cu informații detaliate privind modalitatea deschiderii angajamentelor în anul 2017, condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi) şi nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.
Pentru informații detaliate puteți să accesați următorul link:
_____________________________________________________________________________________________________________
 

Categoriile de informații publice

Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

 

Titlul proiectului:

„E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN JUDEŢUL IALOMIŢA“

Cod SMIS - CSNR 48411

 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate
de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României