You are here

2023

 

 

Numar de  inregistrare Data inregistrarii Denumirea dispozitiei Dispozitia pdf
1 16.01.2023 privind desemnarea membrilor in vederea constituirii Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei Marculesti PDF
2 19.01.2023 privind completarea Listei suplimentare pentru destinatarii finali in cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate / POAD, aprobata prin dispozitia primarului nr. 129 din 25.11.2023  PDF
3 19.01.2023 privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita PDF
4 25.01.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si / sau petrolieri si a suplimentelor pentru energie doamnei Paun Elisabeta PDF
5 25.01.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si / sau petrolieri si a suplimentelor pentru energie domnului Zosim Niculae PDF
6 25.01.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Marculesti in sedinta ordinara in data de 31.01.2023, ora 15.00 PDF
7 25.01.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si / sau petrolieri si a suplimentelor pentru energie domnului Ion Constantin PDF
8 31.01.2023 privind respingerea cererii domnului Paun Valentin Marian pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si / sau petrolieri si a suplimentelor pentru energie PDF
9 31.01.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea, actualizarea si modificarea Formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica derulate de Comuna Marculesti PDF
10 31.01.2023 privind adoptarea Declaratiei privind asumarea agendei de integritate institutionala in coordonatele Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 - 2025 si aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 - 2025 la nivelul Primariei comunei Marculesti PDF
11 31.01.2023 privind constituirea comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice PDF
12 31.01.2023 privind aprobarea masurilor organizatorice in vederea desemnarii consilierului de etica in cadrul Primariei comunei Marculesti PDF
13 31.01.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Ciriblan Romeo - Sorin, primarul comunei Marculesti PDF
14 31.01.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Sima Adrian, viceprimarul comunei Marculesti PDF
15 15.02.2023 privind stabilirea programului achizitiilor publice pentru anul 2023 PDF
16 17.02.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Marculesti in sedinta ordinara in data de 23.02.2023, ora 15.00 PDF
17 21.02.2023 privind desemnarea doamnei Davidescu Stefania - Felicia, secretarul general al comunei Marculesti, in calitate de consilier de etica care sa monitorizeze respectarea normelor de conduita la nivelului Primariei comunei Marculesti PDF
18 01.03.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Marculesti in sedinta extraordinara de indata in data de 02.03.2023, ora 15.00 PDF
19 03.03.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si / sau petrolieri si a suplimentelor pentru energie doamnei Caragata Elena PDF
20 03.03.2023 privind avansarea doamnei Petre Cristina, asistent personal al persoanei cu handicap grav, in gradatia 4, corespunzatoare transei de vechime in munca PDF
21 03.03.2023 privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al omunei Marculesti pentru activitatea desfasurata in anul 2022 PDF
22 09.03.2023 privind stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in Comisia paritara ce se va constitui in cadrul Primariei comunei Marculesti PDF
23 15.03.2023 privind modificarea cuantumului venitului munim garantat acordat beneficiarilor incepand cu 01.03.2023  PDF
24 15.03.2023 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata beneficiarilor incepand cu 01.03.2023  PDF
25 15.03.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si / sau petrolieri si a suplimentelor pentru energie doamnei Marcu Viorica PDF
26 15.03.2023 privind aprobarea Listelor initiale de distributie a pachetelor cu ajutoare alimentare pentru destinatarii finali in cadrul Programului Perational Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD PDF
27 15.03.2023 privind aprobarea Listelor suplimentare de distributie a pachetelor cu ajutoare alimentare pentru destinatarii finali in cadrul Programului Perational Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD PDF
28 16.03.2023 privind numirea doamnei Ghituleanu Daniela in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradatia 0 PDF
29 16.03.2023 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul Primariei comunei Marculesti PDF
30 16.03.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Ciriblan Romeo - Sorin, primarul comunei Marculesti PDF
31 16.03.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Sima Adrian, viceprimarul comunei Marculesti PDF
32 16.03.2023 privind constituirea Unitatii de implementare si monitorizare a proiectului nr. C10-I1.2-839 intitulat Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS/alte infrastructuri TIC ( sisteme inteligente de management urban / local ) in Comuna Marculesti prin PNRR / 2022/C.10 Actiunea I.1.2. PDF
33 16.03.2023 privind constituirea unității de implementare şi monitorizare a proiectului nr. C10-I1.2-2527 intitulat  Sisteme inteligente de management urban / local – Dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin foarte specializate pentru administraţia publică în Comuna Mărculeşti , care vizează implementarea infrastructurii ITS în Comuna Mărculeşti PDF
34 24.03.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Marculesti in sedinta ordinara in data de 30.03.2023, ora 15.00 PDF
35 30.03.2023 privind numirea doamnei Petre Fanelia - Lidia in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradatia 2 PDF
36 30.03.2023 privind modificarea cuantumului stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita acordat beneficiarilor incepand cu data de 01.03.2023 PDF
37 30.03.2023 privind acordarea indemnizatiei lunare domnului Ion Victor, persoana cu handicap grav PDF
38 30.03.2023 privind acordarea indemnizatiei lunare doamnei Popescu Elena, persoana cu handicap grav PDF
39 30.03.2023 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav, Dumitru Elena PDF
40 31.03.2023 privind acordarea indemnizatiei lunare domnului Ionita Stefan, persoana cu handicap grav PDF
41 31.03.2023 privind delegarea exercitarii atributiilor ce revin ofiterului de stare civila PDF
42 31.03.2023 privind delegarea unor atributii doamnei Damian Gina, inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marculesti PDF
43 05.04.2023 privind acordarea drepturilor salariale in luna martie 2023 pentru orele lucrate in cadrul proiectelor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta PDF
44 18.04.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Marculesti in sedinta extraordinara de indata in data de 19.04.2023, ora 15.00 PDF
45 21.04.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Marculesti in sedinta ordinara in data de 27.04.2023, ora 15.00 PDF
46 24.04.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Marculesti in sedinta extraordinara de indata in data de 24.04.2023, ora 15.00 PDF
47 24.04.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Ciriblan Romeo - Sorin, primarul comunei Marculesti PDF
48 24.04.2023 privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Sima Adrian, viceprimarul comunei Marculesti PDF
49 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Davidescu Stefania - Felicia, secretarul general al comunei Marculesti, gradul II PDF
50 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Ele Elena, inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului Contabilitate, impozite si taxe PDF
51 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Damian Gina, inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului Asistenta sociala PDF
52 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Stefan Iuliana, inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului Contabilitate, impozite si taxe PDF
53 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Ghinea Zoica, inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului Registrul agricol PDF
54 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Dumitru Cornelia, referent, clasa a III - a, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului Contabilitate, impozite si taxe PDF
55 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Ciornei Nelu, referent, clasa a III - a, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului Urbanism PDF
56 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Dinu Ion, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului Achizitii publice PDF
57 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Harbada Dumitru, sef SVSU, gradatia 5 PDF
58 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Neagu Nicolae, muncitor necalificat I, gradatia 5 PDF
59 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Ciurea Ghiorghe, sofer I, gradatia 5 PDF
60 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Petre Pusa, ingrijitor, gradatia 3 PDF
61 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Cocos Emanuel, muncitor calificat IV, gradatia 3 PDF
62 25.04.2023 privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Marcu Alexandru, muncitor necalificat I, gradatia 4 PDF
63 27.04.2023 privind incetarea dreptului la ajutorul social acordat familiei domnului Ion Cristian PDF
64 27.04.2023 privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat pentru consumul de combustibili solizi si / sau petrolieri domnului Ion Cristian PDF
65 27.04.2023 privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat pentru consumul de energie electrica si pentru consumul de combustibili solizi si / sau petrolieri domnului Tanase Nicolae PDF
66 27.04.2023 privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat pentru consumul de energie electrica si pentru consumul de combustibili solizi si / sau petrolieri doamnei Ciriblan Elena PDF
67 28.04.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Constantin Georgeta PDF
68 28.04.2023 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Gheorghe Veronica - Elena PDF
69 11.05.2023 privind acordarea drepturilor salariale in luna aprilie 2023 pentru orele lucrate in cadrul proiectelor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta PDF
70 11.05.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Marculesti in sedinta extraordinara in data de 15.05.2023, ora 15.00 PDF
       

 

fisiere: 
AttachmentSize
PDF icon PDF1006.68 KB
PDF icon PDF400.77 KB
PDF icon PDF400.21 KB
PDF icon PDF3.62 MB
PDF icon PDF1.02 MB
PDF icon PDF1.37 MB
PDF icon PDF290.88 KB
PDF icon PDF880.53 KB
PDF icon PDF438.23 KB
PDF icon PDF488.26 KB
PDF icon PDF542.56 KB
PDF icon PDF857.2 KB
PDF icon PDF872.77 KB
PDF icon PDF263.5 KB
PDF icon PDF644.96 KB