You are here

Planul de achizitie

Programul de  achizitie pentru proiect ,,ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ AFERENTĂ PARTENERIATULUI LEADER IALOMIȚA EST 2023-2027”,  finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală prin Contractul de Finantare C19100000012382300130. 

 

fisiere: