You are here

Alegeri locale 2020

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 42 MĂRCULEŞTI

 

Adresă: strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1 ( Primăria comunei Mărculeşti )

Preşedinte: Davidescu Ştefania – Felicia

Locţiitor:    Nedelcu Georgiana

Program de lucru: zilnic, între orele 09.00 – 17.00;

Telefon: Preşedinte – 0721324611

              Locţiitor -     0729832473

Telefon fix / fax: 0243279384

E-mail: il.marculesti@bec.ro

 

 

fisiere: 
AttachmentSize
PDF icon procesverbalcompletarebecnr42cureprezentantiipartidelorpolitice.pdf1.16 MB
PDF icon anuntnumaralegatoricomunamarculesti.pdf117.88 KB
PDF icon hotarareanr1din12082020admiterecandidaturaprimarpsdsicandidatura.pdf1.29 MB
PDF icon hotarareanr2din12082020admiterecandidaturaconsilierlocalpsdsicandidatura.pdf1.44 MB
PDF icon hotarareanr3din13082020admiterecandidaturaprimarproromaniasipropunereadecandidatura.pdf1.09 MB
PDF icon hotarareanr4din13082020admitereinpartecandidaturiconsilierilocaliproromaniasilistadecandidaturi.pdf1.65 MB
PDF icon hotarareanr5din13082020admiterecandidaturaprimarpnlsipropuneredecandidatura.pdf1.13 MB
PDF icon hotarareanr6din13082020admiterecandidaturiconsilierilocalipnlsilistadecandidaturi.pdf1.56 MB
PDF icon hotarareanr7din14082020admiterecandidaturaprimarpartidulialomitenilorsipropunereadecandidatura.pdf1.39 MB
PDF icon hotarareanr8din14082020admiterecandidaturiconsilierlocalpartidulialomitenilorsilistadecandidati.pdf1.5 MB
PDF icon hotarareanr9din15082020admiterecandidaturaprimarpartidulecologistromansipropunereadecandidatura.pdf1.31 MB
PDF icon hotarareanr10din15082020admiterecandidaturaconsilierilocalpartidulecologistromansilistadecandidati.pdf1.48 MB
PDF icon hotarareanr11din16082020admiterecandidaturapriaraldesipropunereadecandidatura.pdf1.23 MB
PDF icon hotarareanr12din16082020admiterecandidaturiconsiliulocalaldesilistadecandidati.pdf1.47 MB
PDF icon hotarareanr13din16082020admiterecandidaturaconsilierlocalbatrinuniculaecandidatindependent.pdf1.36 MB
PDF icon procesverbalramaneredefinitivacandidaturimarculesti.pdf1.73 MB
PDF icon procesverbalcompletarebiroulelectoraldecircumscriptieetapaa2a.pdf1.22 MB
PDF icon dispozitiestabilirelocurispecialeafisaelectoralalegerilocale2020.pdf329.98 KB
PDF icon procesverbaltragerelasortiordineinscrierepebuletineledevot.pdf2.12 MB
PDF icon procesverbalinlocuiremembrubecnr42marculesti.pdf508.65 KB
PDF icon delimitareasinumerotareasectieidevotarecomunamarculestiprecumsisediulacesteia.pdf193.34 KB
PDF icon presedintesiloctiitorsectianr171marculesti.pdf43.66 KB
PDF icon anuntnumarcandidatipropusiincircumscriptialelectoralanr42marculesti.pdf307.64 KB
PDF icon anuntdatasioracompletarebiroulsectiedevotarenr171marculesti.pdf218.23 KB
PDF icon hotarareanr15din23092020privindrespingereaplangeriiformulatedecatredomnulvoicuionartemecandidatpnl.pdf610.31 KB
PDF icon procesverbalcompletarebirousectiadevotarenr171marculesti.pdf2.38 MB
PDF icon hotarareanr16din27092020privindrespingereaplangeriidomnuluiciriblangheorghe.pdf659.22 KB